Logo Tannlege Sebastian
Treatment Planning Service

Behandlingsplanlegging

Invisalign veiledning og behandlingsplanlegging

Ønsker du å behandle en pasient selv, og ønsker en forutsigbar plan med redusert stoltid?

Hver uke bruker jeg flere timer på å hjelpe tannleger internasjonalt med deres behandlingsplaner.

På grunn av stor etterspørsel tilbyr jeg følgende tjenester:

1. Fast pris per behandlingsplan

280 EUR per ClinCheck.

140 EUR per refinement forutsatt at jeg laget den første planen. Tanken er at man får en mer forutsigbar plan og å minimere antall refinements, men resultatene avhenger som kjent av oppfølging / compliance / kompleksitet.

Å kjøpe planlegging av refinement eller ikke er opp til deg ettersom du allerede har en grunnleggende plan som grunnlag å ta utgangspunkt i. Dette sparer deg for mye planleggingstid, men sannsynligvis også når det gjelder total stoltid på klinikken takket være en mer effektiv behandling med færre besøk og høyere forutsigbarhet. Du kan da bruke tiden på pasientbehandling / fritid i stedet.

Obs. alternativ 1 gjøres på egenhånd i fritiden min og jeg gir deg beskjed når det er klart for godkjenning. Dette inkluderer ikke at jeg i etterkant forklarer begrunnelsen bak diverse over-corrections / attachments / staging / etc. Denne type tilbakemelding finner du under mentorskapsmodellen. Men du kan fortsatt lære mye ved å se hvilke justeringer jeg gjorde og hvordan jeg kommuniserte med teknikeren.

Alt jeg trenger fra deg er en innlogging, en ClinCheck klar for redigering (med bilder og OPG) og info om hva du og pasienten ønsker.

2. Mentorskapsmodell

190 EUR per påbegynt 30min. Forhåndsbestilte økter via Google Meets / Zoom som kan legges til utenom normal arbeidstid. Du forbereder dine spørsmål og har klart hvilke saker du ønsker å diskutere før møtet. Du bestemmer hvordan denne tiden fordeles og om du vil gå gjennom teori, spørsmål og svar eller jobbe gjennom dine cases. Mest populært er vanligvis at jeg planlegger 1-3 case per 30min foran deg, avhengig av kompleksitet og hvor mange spørsmål du har. Da forklarer jeg samtidig hvordan jeg resonnerer mens jeg redigerer slik at du kan følge tankegangen.

Kommentar:

Spørsmål som krever at jeg logger inn på din Invisalign Dr. Site, case-spesifikke spørsmål eller annet som ikke kan besvares med få ord, må samles inn og adresseres i løpet av en bestilt time i henhold til 2.

Eventuelle justeringer som gjenstår etter første redigering av en case er opp til deg å fortsette på, eller bestille en ny tid for å se om en case er klar for godkjenning.

Jeg har ikke kapasitet til å svare på annet enn veldig enkle spørsmål på e-post / SoMe. La meg gjerne høre dine tanker og hva som appellerer til deg mest!

Interessert?

Send en e-post med dine tanker og informasjonen nedenfor til meg på: s.daroste@gmail.com

Selskapsnavn:

Org. Nr:

Adresse:

Postnummer / by:

Telefonnummer:

Faktura / EHF:

E-post:

Jeg ser frem til å hjelpe deg!

La oss komme i gang!